istanbul escort Risale-i Nur Okumanın İnsana Faydaları Nelerdir? - Çay House
  • Bize Ulaşın: 0553 336 87 55
  • Mail : info@cayhouse.com.tr

Risale-i Nur Okumanın İnsana Faydaları Nelerdir?

Risale-i Nur Okumanın İnsana Faydaları Nelerdir?

Sorunuzu iki şıkta cevaplamak gerekiyor. BirincisiRisale-i Nur okumanın dünyevi faydaları, diğeri iseRisale-i Nur okumanın uhrevi faydalarıdır.

Dünyevi faydalar şunlardır:

1. Rızıkta bereket.
2. Kalbde rahat ve sürur.
3. Maişette suhûlet.
4. İşlerinde muvaffakiyet.
5. Talebelik faziletini almakla bütün Risale-i Nur talebelerinin has dualarına hissedar olmaktır.

Uhrevi faydalar ise şunlardır:

1. En mühim bir mücahede olan ehl-i dalâlete karşı mânen mücahede etmektir.
2. Üstad’ına neşr-i hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir.
3. Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir.
4. Kalemle ilmi tahsil etmektir.
5. Bazan bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen, tefekkürî olan bir ibadeti yapmaktır.

Ayrıca Nur talebesi olmanın iki mühim neticesi de vardır. Bunlar:

1. Âyât-ı Kur’âniyenin işaretiyle, imanla kabre girmektir. (1)
2. Bütün şakirtlerin mânevî kazançlarına, Nur dairesindeki şirket-i mâneviye sırrıyla, umum onların hasenatlarına hissedar olmaktır. (2)

Son olarak yeni firmamız olan pimapen tamir sayfamızıda ziyaret ederseniz bizi çok mutlu edersiniz.

Dipnotlar:

(1) bk. Risale-i Nur talebeleri cennetlik midir?

(2) bk. Emirdağ Lahikası-I, (142. Mektup)

Kaynak: www.sorularlarisale.com

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir